Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12un -- Arbets- och utbildningsprövning enligt föregående sysselsättning per landskap (5431), Tammi-Elokuu 2013-2023

Välj variabler

Ja
2023-09-26
Deltagare i arbets- och utbildningsprövning under perioden, januari?augusti (st.):
stycke
Påbörjade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.):
stycke
Avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (v.):
vecka
Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- eller utbildningsprövning, januari?augusti (v.):
vecka
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
051_12un_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i arbets- och utbildningsprövning under perioden, januari?augusti (st.)

Deltagare i arbets- eller utbildningsprövningen under perioden

Påbörjade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.)

Påbörjat arbets- eller utbildningsprövning under perioden

Avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.)

Avslutat arbets- eller utbildningsprövning under perioden

Genomsn. längd på avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (v.)

Genomsnittlig längd i tjänsten för dem som avslutat arbets- eller utbildningsprövning under perioden, i veckor

Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- eller utbildningsprövning, januari?augusti (v.)

Genomsnittlig längd på arbetslöshetsperiod innan arbets- eller utbildningsprövning påbörjats under perioden, i veckor