Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12uw -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbets- och utbildningsprövning (5471), Tammi-Joulukuu 2013-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–december (st.):
stycke
Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?december (st.):
stycke
Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari–december (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?december (%):
procent
Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–december (%):
procent
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
059_12uw_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–december (st.)

Arbets- eller utbildningsprövningsperioder som slutat tre månader tidigare

Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?december (st.)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört

Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari–december (st.)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört

Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?december (%)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna

Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–december (%)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna