Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12v3 -- Träningar enligt avslutningsorsak per landskap (3570), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

Välj variabler

Ja
2023-07-25
Deltagare i träning i januari?juni (st.):
stycke
Påbörjade träningar i januari–juni (st.):
stycke
Avslutade träningar i januari?juni (st.):
stycke
Avslutade träningar i genomsnitt i januari–juni (dagar):
dagar
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
065_12v3_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Slutförde utbildningen , Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i träning i januari?juni (st.)

Deltagare i träning sammanlagt under perioden

Påbörjade träningar i januari–juni (st.)

Påbörjat träning under perioden

Avslutade träningar i januari?juni (st.)

Avslutat träning under perioden

Avslutade träningar i genomsnitt i januari–juni (dagar)

Utbildningsdagar i genomsnitt för dem som avslutat träning under perioden, i dagar