Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12v5 -- Arbetssökande enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå per landskap (1510), Tammi-Joulukuu 2006-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetssökande i januari?december (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande i januari–december (st.):
stycke
Påbörjade jobbsökningar i januari?december (st.):
stycke
Avslutade jobbsökningar i januari–december (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder började i januari?december (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder slutade i januari–december (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade arbetslöshetsperioder i januari?december (v.):
vecka
Långtidsarbetslösa i januari–december (st.):
stycke
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
067_12v5_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetssökande i januari?december (st.) , Arbetslösa arbetssökande i januari–december (st.) , Påbörjade jobbsökningar i januari?december (st.) ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer , 12 Administrativa och kommersiella chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lägre grundnivå , Högre grundnivå ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetssökande i januari?december (st.)

Olika arbetssökande under perioden

Arbetslösa arbetssökande i januari–december (st.)

Olika arbetslösa arbetssökande under perioden

Påbörjade jobbsökningar i januari?december (st.)

Jobbsökningar påbörjades under perioden

Avslutade jobbsökningar i januari–december (st.)

Jobbsökningar avslutades under perioden

Arbetslöshetsperioder började i januari?december (st.)

Arbetslöshetsperioder började under perioden. En person kan ha flera perioder under en period.

Arbetslöshetsperioder slutade i januari–december (st.)

Arbetslöshetsperioder slutade under perioden. En person kan ha flera perioder under en period.

Genomsn. längd på avslutade arbetslöshetsperioder i januari?december (v.)

Genomsnittlig längd på arbetslöshetsperioder som slutat under perioden, i veckor

Långtidsarbetslösa i januari–december (st.)

Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år under perioden