Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12v6 -- Lediga jobb enligt yrke och sektor per landskap (2510), Tammi-Joulukuu 2006-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Lediga jobb i januari?december (st.):
stycke
Nya lediga jobb i januari–december (st.):
stycke
Tillsatta jobb i januari?december (st.):
stycke
Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga i januari–december (dagar):
dagar
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
068_12v6_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer , 12 Administrativa och kommersiella chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Staten , Kommun ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Under 11 dygn , 11 dygn-1 månad ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Lediga jobb i januari?december (st.)

Lediga jobb under perioden, sammanlagt

Nya lediga jobb i januari–december (st.)

Nya lediga jobb under perioden

Tillsatta jobb i januari?december (st.)

Lediga jobb som tillsatts under perioden

Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga i januari–december (dagar)

Genomsnittlig tid under vilken lediga jobb som tillsatts varit lediga under perioden, i dagar