Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12bi -- Löntagare som fick utbildning som betalades av arbetsgivaren och löntagare som har möjlighet att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, 1977-2018

Välj variabler

Ja
2020-03-12
Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %:
%
Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %:
%
2024-12-31
2019-10-21
Arbetsmiljö, Statistikcentralen
001_12bi_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1977 , 1984 , 1990 ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgift om arbetsgivarsektor finns inte i materialet för år 1977.
Uppgiften om -Möjlighet att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten- frågades inte år 1977.
Fr.o.m. år 2008 har procentandelarna beräknats viktade.

År

År

Offentliga sektorn

Arbetsgivarsektor

Kön

Kön.

Uppgifter

Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %

Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %

Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %

Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %