Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12bj -- Arbetsuppgifternas fysiska och psykiska belastning för löntagarna, 1977-2018

Välj variabler

Ja
2020-03-12
Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %:
%
Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %:
%
Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %:
%
Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %:
%
2024-12-31
2020-01-14
Arbetsmiljö, Statistikcentralen
002_12bj_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1977 , 1984 , 1990 ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgift om arbetsgivarsektor finns inte i materialet för år 1977.
Fr.o.m. år 2008 har procentandelarna beräknats viktade.

År

År

Offentliga sektorn

Arbetsgivarsektor

Kön

Kön.

Uppgifter

Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %

Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %