Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12se -- Nöjdhet med förvärvsarbetets delfaktorer efter kön och arbetsgivarsektor 2008 - 2018, %-andelar, 2008-2018

Välj variabler

Ja
2020-11-09
Mycket nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med sitt inflytande på arbetet, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med sitt inflytande på arbetet, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med arbetsuppgifternas innehåll, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med arbetsuppgifternas innehåll, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med arbetsutrymmena, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med arbetsutrymmena, andel av löntagarna, %:
%
Mycket nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %:
%
Ganska nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %:
%
2020-09-09
Arbetsmiljö, Statistikcentralen
001_12se_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Mycket nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, % , Ganska nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, % , Mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, % ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Työnantajasektori

Sektori: Offentlig sektor - Privat sektor

Kön

Kön

Uppgifter

Mycket nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med sitt förvärvsarbete.

Ganska nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med sitt förvärvsarbete.

Mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Ganska nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Mycket nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas.

Ganska nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med hur deras yrkesskicklighet uppskattas.

Mycket nöjda med sitt inflytande på arbetet, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med sitt inflytande på arbetet.

Ganska nöjda med sitt inflytande på arbetet, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med sitt inflytande på arbetet.

Mycket nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen.

Ganska nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med de sociala relationerna på arbetsplatsen.

Mycket nöjda med arbetsuppgifternas innehåll, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med arbetsuppgifternas innehåll.

Ganska nöjda med arbetsuppgifternas innehåll, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med arbetsuppgifternas innehåll.

Mycket nöjda med arbetsutrymmena, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med sina arbetsutrymmen.

Ganska nöjda med arbetsutrymmena, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med sina arbetsutrymmen.

Mycket nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är mycket nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen.

Ganska nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, %

Procentandel av uppgiftslämnarna i arbetsmiljöundersökningen, som är ganska nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen.