Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pk -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Löntagare totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, heltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, deltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, heltidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, deltidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Fortlöpande heltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande deltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_11pk_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Löntagare totalt, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 11pk ersätter tabell 11pu, som överförts till arkivdatabasen. Definitionen om deltidsarbete baserar sig på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.
I tabellen omfattar visstidsanställningar och deltidsanställningar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.