Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-01-27
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Relativt arbetskraftstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
2023-04-26
2021-05-28
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_137i_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012Q1 , 2012Q2 , 2012Q3 ,

Valda 1 Totalt 44

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Korrigeringar har gjorts av uppgifterna om arbetskraften, de arbetslösa och personer utanför arbetskraften i början av 2021 i tabellerna den 27 juli 2021. Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden. Denna tabell 137i ersätter tabell 11c9, som överförts till arkivdatabasen. Uppgifterna om Åland publiceras inte längre i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).