Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Befolkning, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
Tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Relativt arbetskraftstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
2024-04-24
2021-05-28
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_137i_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012Q1 , 2012Q2 , 2012Q3 ,

Valda 1 Totalt 48

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden. Denna tabell 137i ersätter tabell 11c9, som överförts till arkivdatabasen. Uppgifterna om Åland publiceras inte längre i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).