Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13am -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Befolkning, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
Tusen personer
Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
Tusen personer
Av icke-sysselsatta i beväringstjänstgöring, 1 000 personer:
Tusen personer
Av icke-sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer:
Tusen personer
Av icke-sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning, i kursutbildning eller i beväringstjänstgöring, 1 000 personer:
Tusen personer
Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, %:
%
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13am_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Sysselsatta totalt, 1000 personer , Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13am ersätter tabell 11pq, som överförts till arkivdatabasen.