Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13aq -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar:
Tusen timmar
Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar:
Tusen timmar
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13aq_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13aq ersätter tabell 11ps, som överförts till arkivdatabasen.