Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13at -- Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar, 2009-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt):
Tuntia
Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare):
Tuntia
2025-01-22
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13at_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , C Tillverkning (10-33) ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13at ersätter tabell 11qk, som överförts till arkivdatabasen. I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk. Den baserar sig på standardklassificeringen Sektorindelningen 2012. Uppgifterna enligt den nya och gamla klassificeringen är inte helt jämförbara med varandra. Mera information om ändringen av klassificeringen: http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001_sv.html