Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gh -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, månadsuppgifter, 2009M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Sysselsatta totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
Tusen personer
2024-04-24
2022-05-02
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13gh_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 182

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Definitionen om deltidsarbete baserar sig på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.
Klassen Totalt omfattar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.