Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gi -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande, månadsuppgifter, 2009M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Löntagare totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, heltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, deltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, heltidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Löntagare, deltidsarbete totalt, 1000 personer:
Tusen personer
Fortlöpande heltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande deltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
2024-04-24
2022-05-02
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13gi_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Löntagare totalt, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 182

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Definitionen om deltidsarbete baserar sig på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.
I tabellen omfattar visstidsanställningar och deltidsanställningar också de fall där typen av anställningsförhållande inte var känd.