Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ly -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
2024-04-24
2022-05-04
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13ly_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 60

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000