Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13nx -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-15
Befolkning, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
Tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
Tusen personer
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal, %:
%
Relativt arbetskraftstal, %:
%
2022-06-21
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13nx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna i tabellen baserar sig på intervjuuppgifter från arbetskraftsundersökningens hushållsdel. Hushållsintervjun görs under undersökningens femte intervjuomgång. Uppgifterna gäller åldersgruppen 20-59 år, eftersom över 99 procent av föräldrarna till barn under 18 år hör till denna åldersgrupp. Arbetskraftsundersökningen reviderades i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden fr.o.m. år 2013. I korrigeringsförfarandet hade ändringen av definitionen av sysselsatt beaktats för hela målgruppen av 15-74-åriga kvinnor. Däremot är de tidsseriekorrigerade sysselsättningsuppgifterna för kvinnor på delpopulationsnivå förknippade med osäkerhet, vilket beror på korrigeringsförfarandet. Uppgifterna för tidigare år är inte heller helt jämförbara med de siffror som producerats fr.o.m. år 2021.