Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14bq -- Sysselsatta efter anledningen till deltidsarbete och kön, 15-74-åringar, årliga data, 2021-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-25
Sysselsatta, 1000 personer:
Tusen personer
Andel av sysselsatta som arbetar deltid:
%
2025-01-22
2024-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
238_14bq_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Definitionen av deltidsarbete baserar sig på uppgiftslämnarens egen uppfattning om huruvida det är fråga om deltidsarbete.
Klassen Totalt omfattar också de personer för vilka orsaken till deltidsarbete inte var känd.