Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12jb -- Fartygstrafik genom Saima kanal, månadsvis, 2020M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-08
Antal:
Antal
2024-05-08
2020-01-01
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12jb_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Antigua och Barbuda , Cypern ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000