Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139g -- Befolkningsprognos 2021: Befolkningsförändringar efter kön och område, 2021-2040

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Levande födda (prognos 2021):
antal
Döda (prognos 2021):
antal
Naturlig folkökning (prognos 2021):
antal
Inflyttning till kommun (prognos 2021):
antal
Utflyttning från kommun (prognos 2021):
antal
Den totala nettoflyttningen (prognos 2021):
antal
Folkökning (prognos 2021):
antal
Befolkning 31.12. (prognos 2021):
antal
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
004_139g_2040
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda (prognos 2021) , Döda (prognos 2021) , Naturlig folkökning (prognos 2021) ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 20

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Naturlig folkökning (prognos 2021)

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Inflyttning till kommun (prognos 2021)

Inflyttning mellan kommuner och invandring till kommun

Utflyttning från kommun (prognos 2021)

Utflyttning mellan kommuner och utvandring från kommun

Den totala nettoflyttningen (prognos 2021)

Den totala nettoflyttningen är summan av nettomigration och nettoomflyttning mellan kommuner.

Folkökning (prognos 2021)

Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.

Befolkning 31.12. (prognos 2021)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.