Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139i -- Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021):
antal
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
006_139i_2040
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 20

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.
Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen anger hur den kommande befolkningsutvecklingen skulle se ut utan flyttningsrörelse. I kalkylen har man bara beaktat fruktsamhetens och dödlighetens inverkan på befolkningsutvecklingen.