Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139k -- Befolkningsprognos 2021: Dödlighetskoefficienter efter ålder och kön kommunvis, 2021-2040

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2021):
promille
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
008_139k_2040
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ackas , Alajärvi , Alavieska ,

Valda 0 Totalt 309

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2022 , 2023 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Barn födda i år , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 101

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kommun

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.

Uppgifter

Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2021)

Dödlighetskoefficienten anger hur många promille av befolkningen i respektive åldersklass avlider under ett år. I tabellen avser ålder åldern i början av året. I syftet att räkna antalet döda har man bildat 22 mortalitetsområden. De sex kommunerna med den största folkmängden (minst 190 000 invånare) bildar mortalitetsområden för sig och mindre kommuner har slagits samman till mortalitetsområden. Kommunerna har grupperats i mortalitetsområden på basis av ålders- och könsstandardiserad mortalitet åren 2014-2020. Till vilket mortalitetsområde en kommun hör är därmed inte beroende av kommunens geografiska läge. I syftet att minska den slumpmässiga variationen tillämpas mortalitetskoefficienterna för hela landet i samtliga mortalitetsområden på åldersgrupperna 0-17-åringar och 90-104-åringar. Områdeskoefficienter tillämpas på åldersgruppen 18-89-åringar. Mortalitetssiffrorna efter åldersgrupp har räknats för åren 2016-2020. Koefficienterna för den årliga förändringen i mortaliteten efter åldersgrupp och kön för åldern under 50 år bygger på beräkningar av hur mycket mortaliteten förändrades från åren 1987-1991 till åren 2016-2020. Koefficienterna för den årliga förändringen i mortaliteten efter åldersgrupp och kön för åldern 50 år och över bygger på beräkningar av hur mycket mortaliteten förändrades från åren 1997-2001 till åren 2016-2020. Mortaliteten har emellertid inte höjts för en enda åldersgrupp.