Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139l -- Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2021-2070

Välj variabler

Ja
2021-09-30
Förväntade livslängden, år (prognos 2021):
år
2024-09-30
2021-09-30
Befolkningsprognos, Statistikcentralen
009_139l_2070
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 100

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2025 , 2030 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Förväntade livslängden, år (prognos 2021)

Det antal år en person skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.