Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11rb -- Folkmängd och förändring av folkmängd efter kön, 1750-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Befolkning 31.12.:
Antal
Förändringen av folkmängden:
Antal
2024-03-29
2019-03-29
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11rb_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1750 , 1751 , 1752 ,

Valda 1 Totalt 273

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas 1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940-1944 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Förändringen av folkmängden

Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.