Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11rx -- Tillhörighet till religionssamfund efter ålder och kön, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Befolkning 31.12.:
Antal
2024-03-29
2019-03-29
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11rx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM , BUDDHISMEN ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Religiöst samfund

Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling. Fr.o.m. statistikåret 2019: Om personen är medlem i flera trossamfund eller församlingar, har som trossamfund valts det senaste trossamfundet.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.