Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11s2 -- Finskspråkig och svenskspråkig befolkning efter åldersgrupp och kön områdesvis, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Finskspråkig befolkning:
Antal
Svenskspråkig befolkning:
Antal
2024-03-29
2019-11-22
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11s2_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 2 , 0 - 4 ,

Valda 0 Totalt 35

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Finskspråkig befolkning

Finskspråkig befolkning vid slutet av statistikperioden.

Svenskspråkig befolkning

Svenskspråkig befolkning vid slutet av statistikperioden.