Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2023Q1*-2023Q4*

Välj variabler

Ja
2024-01-25
2024-04-25
2019-02-26
Statistikcentralen, förhandsuppgifter om befolkningen
001_11lk_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Preliminär uppgift. Slutlig statistik över befolkningsförändringar publiceras i de enskilda katalogerna i StatFin-databasen. Preliminära uppgifter bör inte användas efter att de slutliga uppgifterna har färdigställts.
Föregående månaders preliminära uppgifter uppdateras i takt med att uppgifter om befolkningsförändringar för föregående månader meddelas till befolkningsdatasystemet.
---

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023.

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift

2023Q4*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Inflyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Utflyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Nettoomflyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Nettoomflyttning mellan kommuner är skillnaden mellan inflyttning mellan kommuner och utflyttning mellan kommuner.

Flyttning inom kommunen

Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Invandring till Finland från de nordiska länderna

Invandring från Island, Norge, Sverige och Danmark

Invandring till Finland från EU-länderna

Invandring från EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)

Utvandring från Finland till de nordiska länderna

Utvandring till Island, Norge, Sverige och Danmark

Utvandring från Finland till EU-länderna

Utvandring till EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Den totala nettoflyttningen

Den totala nettoflyttningen är summan av nettomigration och nettoomflyttning mellan kommuner.

Ingångna äktenskap

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.

Skilsmässor

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.

Folkökning

Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.

Korrigering av folkmängden

Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av fel vid behandling av flyttanmälningar.

Den totala förändringen

Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.

Folkmängd

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.