Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11hu -- Personer som ansökat skuldsanering, 2008-2023

Välj variabler

Ja
2024-01-10
Antalet gäldenärer:
lkm
2024-04-10
2024-01-04
Statistikcentralen, skuldsaneringar
001_11hu_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , -24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sysselsatt , Arbetslös ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll

Ålder

Ålder

Kön

Kön

Huvudsaklig verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Familjeställning

Familjeställning