Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11hv -- Slutbehandlade privatpersonens skuldsaneringsärenden efter tingsrätt, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-07
Slutbehandlade ansökningar totalt:
lkm
Änsökan inte upptagen:
lkm
Ansökan helt eller delvis godkänd:
lkm
Förkastad, orsak inga förutsättningar:
lkm
Förkastad, orsak förhinder:
lkm
Förkastad, annan orsak eller uppgift saknas:
lkm
Förfallit eller avskrivits:
lkm
Ansökan som dragits tillbacka:
lkm
Ärenden överfört till annan instans:
lkm
Förslaget till betalnings program förkastat:
lkm
Betalnings program fastställt:
lkm
2024-06-12
2023-05-19
Statistikcentralen, skuldsaneringar
001_11hv_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Slutbehandlade ansökningar totalt , Änsökan inte upptagen , Ansökan helt eller delvis godkänd ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ansökan om skuldsanering , Ändring av betalningsprogrammet , Skuldsaneringar som förfallit ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll