Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11hw -- Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-07
Skuldsaneringar med fastställt betalnings program:
lkm
Behandlingstid, mån.:
kk
Duration av betalnings program; 0-2 år:
lkm
Duration av betalnings program; 3 år:
lkm
Duration av betalnings program; 4 år:
lkm
Duration av betalnings program; 5 år:
lkm
Duration av betalnings program; 6-10 år:
lkm
Duration av betalnings program; 11-15 år:
lkm
Duration av betalnings program; inga tid/uppgift saknas:
lkm
Skulder totalt, 1000 euro:
euro
Medianskuld, 1000 euro:
euro
2024-06-12
2023-05-19
Statistikcentralen, skuldsaneringar
001_11hw_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skuldsaneringar med fastställt betalnings program , Behandlingstid, mån. , Duration av betalnings program; 0-2 år ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll