Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13y1 -- Bostadshushållernas skulder kommunvis, i 2022 års pengar, 2002-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-01
Skulder (euro):
euro
Skulder, medeltal (euro):
euro
Räntorna (euro):
euro
Räntorna, medeltal (euro):
euro
Antal bostadsushåll med typ av skuld:
Antal
Andel bostadshushåll med typ av skuld (procent):
Procent
Antal bostadshushåll:
Antal
2024-06-20
2023-12-01
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
001_13y1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skulder (euro) , Skulder, medeltal (euro) , Räntorna (euro) ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bostadshushåll , Bostadshushåll med skulder , Bostadshushåll med bostadsskuld ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

1 december 2023: Uppgifterna för statistikåret 2022 har korrigerats. Tidigare användes data från föregående år felaktigt.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Statistiken i tabellen har endast beräknats för bostadshushåll med skulder.

Typ av skuld

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.

Bostadsushåll

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.

Bostadsushåll

Skulder som betalas av hushåll som inte var skuldsatta vid årets slut ingår i klassen alla hushåll.