Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13y7 -- Personernas skulder enligt ålder och kön, i 2022 års pengar, 2002-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-01
Skulder (euro):
euro
Skulder, medeltal (euro):
euro
Räntorna (euro):
euro
Räntorna, medeltal (euro):
euro
Personer med typ av skuld (antal):
Antal
Andel personer med typ av skuld (procent):
Procent
Antal personer:
Antal
2024-06-20
2023-12-01
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
001_13y7_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skulder (euro) , Skulder, medeltal (euro) , Räntorna (euro) ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , 0-19 , 20-29 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla personer , Personer med skulder , Personer med bostadsskuld ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

1 december 2023: Uppgifterna för statistikåret 2022 har korrigerats. Tidigare användes data från föregående år felaktigt.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Statistiken i tabellen har endast beräknats för bostadshushåll med skulder.

Typ av skuld

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.