Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

142c -- Bostadshushållernas skulder enligt hushållsstruktur och landskap, i 2022 års och i nominella pengar, 2002-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-01
Skulder (euro):
euro
Skulder, medeltal (euro):
euro
Räntorna (euro):
euro
Räntorna, medeltal (euro):
euro
Antal bostadsushåll med typ av skuld:
Antal
Andel bostadshushåll med typ av skuld (procent):
Procent
Antal bostadshushåll:
Antal
2024-06-20
2023-12-01
Statistikcentralen, statistik över skuldsättning
001_142c_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skulder (euro) , Skulder, medeltal (euro) , Räntorna (euro) ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sammanlagt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

1 december 2023: Uppgifterna för statistikåret 2022 har korrigerats. Tidigare användes data från föregående år felaktigt.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs och i nominella penningvärde.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Statistiken i tabellen har endast beräknats för bostadshushåll med skulder

Landskap

Regional indelning år 2017

Typ av skuld

Definitionen av övriga skulder har förändrats år 2012, se Begrepp och definitioner.