Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

127j -- Nettoskattekvot och offentliga överföringar, årsvis, 1975-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-18
Skatter, miljoner euro:
Miljoner euro
Offentliga inkomstöverföringar, miljoner euro:
Miljoner euro
Offentliga kapitalöverföringar, miljoner euro:
Miljoner euro
Offentliga subventioner, miljoner euro:
Miljoner euro
Offentliga överföringar, totalt, miljoner euro:
Miljoner euro
Offentliga överföringar, andel av BNP, %:
%
Nettoskatter (skillnaden mellan skatter och offentliga överföringar), miljoner euro:
Miljoner euro
Nettoskattekvot (nettoskatter i förhållande till BNP), %:
%
2024-03-15
2019-08-07
Statistikcentralen, skatter och avgifter av skattenatur
001_127j_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skatter, miljoner euro , Offentliga inkomstöverföringar, miljoner euro , Offentliga kapitalöverföringar, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000