Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12bq -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, kön och ålder, 1970-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-03
Den 15 år fyllda befolkningen 31.12:
Henkilö
2024-09-11
2019-10-31
Statistikcentralen, befolkningens utbildningsstruktur
001_12bq_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1975 , 1980 ,

Valda 1 Totalt 40

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3-8 Examen efter grundskolenivå , 3 Andra stadiet ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

Område

Ålder

Ålder

Kön

Kön

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå