Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12bs -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, landskap, kön och ålder, 2007-2022

Välj variabler

Ja
2021-10-24
Den 15 år fyllda befolkningen 31.12:
Antal
Personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån:
Antal
Andelen personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, %:
Procent
Personer som avlagt examen efter grundskolenivån:
Antal
Andelen personer som har avlagt examen efter grundskolenivån, %:
Procent
Personer som avlagt examen på andra stadiet:
Antal
Andelen personer som har avlagt examen på andra stadiet, %:
Procent
Personer som avlagt examen på specialyrkesutnildningsnivå:
Antal
Personer som avlagt examen på högre nivån, totalt:
Antal
Andelen personer som har avlagt examen på högre nivån, %:
Procent
Personer som avlagt examen på lägsta högre nivån:
Antal
Personer som avlagt examen på lägre högskolenivån:
Antal
Personer som avlagt examen på högre högskolenivån:
Antal
Personer som avlagt examen på forskarutbildningsnivån:
Antal
Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden:
Indextal
2022-10-24
2019-10-31
Statistikcentralen, befolkningens utbildningsstruktur
001_12bs_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12 , Personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån , Andelen personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, % ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 331

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

Område

Ålder

Ålder

Kön

Kön