Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13z1 -- Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117196 Ändrad senast: 20230426 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (290)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 2. 13z2 -- Månadslöner inom staten inom näringsgrenarna (näringsgrensindelningen 2008), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51063 Ändrad senast: 20230426 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, F Byggverksamhet, 42 Anläggningsarbeten, 429 Andra anläggningsarbeten, ..., 91010 Biblioteks- och arkivverksamhet (86)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 3. 13z3 -- Månadslöner inom staten efter utbildning, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 175673 Ändrad senast: 20230426 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  3. Utbildningsområde: SSS Totalt, 0011 Allmänbildande utbildning, 0110 De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, 0111 Pedagogik, ..., X Okända (100)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)