Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 135n -- Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118359 Ändrad senast: 20210429 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (293)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 2. 135p -- Månadslöner inom staten inom näringsgrenarna (näringsgrensindelningen 2008), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52629 Ändrad senast: 20210429 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, F Byggverksamhet, 42 Anläggningsarbeten, 429 Andra anläggningsarbeten, ..., 91010 Biblioteks- och arkivverksamhet (91)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 3. 135q -- Månadslöner inom staten efter utbildning, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 174366 Ändrad senast: 20210429 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  3. Utbildningsområde: SSS Totalt, 0011 Allmänbildande utbildning, 0110 De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, 0111 Pedagogik, ..., X Okända (100)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 4. 13mc -- Månadslöner inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117036 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (290)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 5. 13md -- Månadslöner inom staten inom näringsgrenarna (näringsgrensindelningen 2008), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51025 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, F Byggverksamhet, 42 Anläggningsarbeten, 429 Andra anläggningsarbeten, ..., 91010 Biblioteks- och arkivverksamhet (86)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)


 6. 13me -- Månadslöner inom staten efter utbildning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172981 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  3. Utbildningsområde: SSS Totalt, 0011 Allmänbildande utbildning, 0110 De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, 0111 Pedagogik, ..., X Okända (99)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (13)