Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13yz -- Valtion kuukausipalkat ammateittain, 2022

Välj variabler

Nej
2023-04-26
Palkansaajat yhteensä:
Lukumäärä
Kokoaikaisten lukumäärä:
Lukumäärä
Osa-aikaisten lukumäärä:
Lukumäärä
Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk:
e/kk
Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk:
e/kk
Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk:
e/kk
Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk:
e/kk
Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %:
%
Kokonaisansion keskiarvo, e/kk:
e/kk
Kokonaisansion 1.desiili, e/kk:
e/kk
Kokonaisansion mediaani, e/kk:
e/kk
Kokonaisansion 9.desiili, e/kk:
e/kk
Kokonaisansion variaatiokerroin, %:
%
2024-04-26
2023-04-26
Tilastokeskus, valtion kuukausipalkat
220_13yz_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Palkansaajat yhteensä , Kokoaikaisten lukumäärä , Osa-aikaisten lukumäärä ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , Ajojärjestelijä , Ajoneuvotarkastaja ,

Valda 0 Totalt 675

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen

Ammattinimike

Nimittämiskirjan tai työsopimuksen mukainen nimikkeen koodi (muussa tapauksessa työehtosopimuksen mukainen ammattinimikekoodi, opettajilla erityisohje). Koodista muodostetaan Tilastokeskuksessa ammattiluokitustieto.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Tiedot

Palkansaajat yhteensä

Lukumäärä yhteensä

Kokoaikaisten lukumäärä

Kokoaikaisten täyttäpalkkaa saavien henkilöiden lukumäärä.

Osa-aikaisten lukumäärä

Osa-aikaisten palkansaajien lukumäärä.

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %.

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

Kokonaisansion mediaani, e/kk

Kokonaisansion mediaani, e/kk

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

Kokonaisansion variaatiokerroin, %

Kokonaisansion variaatiokerroin, %