Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2023*

Välj variabler

Ja
2024-03-21
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Relation till BNP, %:
%
Relation till nationalinkomst, %:
%
Volymförändringar, %:
%
Volymindex, 2015 = 100:
indeksi
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Prisindex, 2015 =100:
indeksi, 2015=100
Volymserie, referensår 2010:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2023:
Miljoner euro
Grad, %:
%
2024-06-19
2019-03-11
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_11sf_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Relation till BNP, % ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , P1R Produktion till baspris, inkomster ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 15.3.2024. Transaktioner för år 2023 har korrigerats kl 16:00.
Korrigering 21.3.2024. Transaktioner för år 2023 har korrigerats.
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift