Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2024-03-15
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Volymförändringar, %:
%
Andel av transaktion, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
Miljoner euro
2024-06-19
2019-03-19
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_11t4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Dator I föregående års priser för år 2023 har korrigerats 15.3.2024 kl. 16:00
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift