Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna, årsvis, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Ursprunglig serie:
1 000 pers./1 000 000 h
2024-06-19
2019-04-09
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_11ws_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S1Y Privat sektor , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Primärproduktion , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ,

Valda 0 Totalt 140

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift