Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2024-03-15
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Volymförändringar, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
Miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
Miljoner euro
2024-06-19
2019-06-03
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_123h_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Värdeförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris, inkomster , P11R Marknadsproduktion, inkomster , P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster ,

Valda 0 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Primärproduktion , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ,

Valda 0 Totalt 144

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift