Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

118q -- Miljöskyddsutgifter, 2014-2021

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Miljöskyddsutgifter, milj. euro:
Miljoner euro
2024-10-31
2018-10-25
Statistikcentralen, miljöskyddsutgifter
001_118q_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B Utvinning av mineral , C Tillverkning , D Energisörjning ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna.

Sektorindelningen

Av sektorerna beskriver variabeln hushållen, den offentliga sektorn och icke-vinstsyftande organisationer samt övriga världen på samma sätt som i den officiella sektorindelningen. Från företagssektorn ingår näringsgrenarna utvinning av mineral, tillverkning och energiförsörjning. Producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet är aktörer både inom den offentliga sektorn och inom den privata sektorn. Deras huvudsakliga verksamhet har anknytning till avfallshantering och avloppsrening eller annan verksamhet för föroreningsbekämpning. Samtidigt anges också uppgifter om näringsgrenen vattenförsörjning.

Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsutgifter, CEPA-betyg