Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

119h -- Användningen av miljöskyddsutgiftertjänster från företag, 2014-2021

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Miljöskyddsutgifter, milj. euro:
Miljoner euro
2024-10-31
2018-10-25
Statistikcentralen, miljöskyddsutgifter
001_119h_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B Utvinning av mineral , 07 Utvinning av metallmalmer , 08 Annan utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma .. = Uppgift saknas eller är sekretessbelagd

Näringsgrensindelningen 2008

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Klassificering av miljöskyddsutgifter

Miljöskyddsutgifter, CEPA-betyg