Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017-2021

Välj variabler

Ja
2022-09-29
Antal företag, företag:
antal
Omsättning, företag (1000 euro):
tusen euro
Antal anställda (årsverken), företag:
antal
2022-12-19
2018-12-18
Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_11d5_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 1 760

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

I Struktur- och bokslutsstatistiken över företag genomförs revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Uppgifter

Omsättning, företag (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.