Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vy -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Omsättning, företag (1000 euro):
Tusen euro
Lönesumma (1 000 euro):
Tusen euro
Årsförändring av antal företag (%):
muutosprosentti
Årsförändring av anställda (%):
muutosprosentti
Årsförändring av omsättning (%):
muutosprosentti
2024-09-26
2023-01-04
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13vy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal företag, företag , Omsättning, företag (1000 euro) , Antal anställda (årsverken), företag ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 1 717

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Omsättning, företag (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Lönesumma (1 000 euro)

Lönesumma (1 000 euro)

Årsförändring av antal företag (%)

Årsförändring av antal företag (%)

Årsförändring av anställda (%)

Årsförändring av anställda (%)

Årsförändring av omsättning (%)

Årsförändring av omsättning (%)