Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13qb -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149034 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (569)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 2. 13qe -- Lönerna för månadsavlönade inom dne privata sektorn enligt åldersgrupp och yrkesklassificeringen (AML 2010), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60581 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Okänd (8)
  4. Yrkesklassificeringen 2010: SSSSS Yrken totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (50)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 3. 13qf -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25650 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  3. Åldersgrupp: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (13)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 4. 13qg -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder), 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148706 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildning: SSS Totalt, 3011 Studentexamen, 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå, 3111 Lärarutbildning på mellannivå, ..., 9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd (474)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)