Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 142y -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 152591 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSSSS Yrken totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (579)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 2. 143b -- Lönerna för månadsavlönade inom dne privata sektorn enligt åldersgrupp och yrkesklassificeringen (AML 2010), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60529 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Okänd (8)
  4. Yrkesklassificeringen 2010: SSSSS Yrken totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (50)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 3. 143c -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25197 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  3. Åldersgrupp: Åldersklasser totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (13)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)


 4. 143d -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder), 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148722 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildning: SSS Totalt, 3011 Studentexamen, 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå, 3111 Lärarutbildning på mellannivå, ..., 9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd (476)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)