Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

142y -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010), 2022

Välj variabler

Ja
2023-08-18
Antal:
Antal
Medellön för ordinarie arbetstid:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 1.desil:
eur
Lön för ordinarie arbetstid median:
eur
Lön för ordinarie arbetstid 9.desil:
eur
9. decil / 1. decil:
Relationstal
2024-08-19
2023-08-18
Statistikcentralen, månadslöner inom den privata sektorn
230_142y_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Yrken totalt , 1 Chefer , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer ,

Valda 0 Totalt 579

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Lönerna i september/oktober.
. uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift

Kön

Kön

Yrkesklassificeringen 2010

Yrkesklassificeringen 2010

Uppgifter

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil ( i september/oktober)

9. decil / 1. decil

Säännöllisen työajan kuukausiansion 9.desiilin ja 1. desiilin välinen suhde (viiteajankohta syys-lokakuu).