Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2017*, 3 näringsgrenar, preliminär

Välj variabler

Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Telefon: 029 551 1000
Nej
2018-12-05
miljoner euro, personer
2018-12-05
2019-02-25
Statistikcentralen, Regionalräkenskaper
altp_002_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Helsingfors - Nyland , Södra Finland ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000