Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2016*, 30 näringsgrenar

Välj variabler

Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Telefon: 029 551 1000
Nej
2018-12-05
miljoner euro, personer, 1000 timmar
2018-12-05
2019-02-25
Statistikcentralen, Regionalräkenskaper
altp_006_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris , P2K Insatsförbrukning , B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Helsingfors - Nyland , Södra Finland ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 Näringsgrenarna totalt , 01 Jordbruk och jakt , 02_03 Skogsbruk: Fiske ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000